Közép-európai történelem és társadalomismeret oktatás

dec 7, 2016 by

• A szervezettség emelése ebben az esetben azt jelenti, hogy az eseti célprojektek, kisebb-nagyobb támogatási pályázatok révén létrejövő eredmények igazából nem tudnak összegeződni: egységes struktúra és szervező erő nélkül egyre kevésbé hatékony a munkánk.
• A területi kiterjesztés igénye pedig abból fakad, hogy az eddig túlnyomórészt bilaterális kapcsolatokra – pl. magyar-szlovák, szerb-magyar – épülő projektek hatékonyságát is csak úgy tudjuk emelni, ha komplex multikulturális programokban gondolkodunk, ha bevonjuk a többi népet, országot is. Erre egy kiválóan sikerült szabadkai konferencia figyelmeztetett, ahol jelen volt a vajdaság valamennyi nemzetisége: szerb, horvát, román, magyar, roma, szlovák.

A korábbi projektek eredményeként javasoljuk, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) váljon a közép-európai történelem és társadalomismeret (később ez bővíthető természetesen) oktatás együttműködési központjává, amely kezdeményezi és részben szervezi a régió országainak és népeinek párbeszédét (elsősorban) a történelem és társadalomismeret oktatás terén. Ennek fontosságát nyilván szükségtelen részletezni: a térség demokratizálódásának egy alapvető feltétele éppen az, hogy a következő nemzedékekben hogyan lehet csökkenteni az – az egymást többnyire kizáró történelemszemléletből következő etnikai feszültségeket.

A korábbi projektek és más, külső támogatásból finanszírozott programok alapján a következő feladatok integrálása javasolható az OFI számára:
1. A szomszédos országokkal megkötött oktatási keretegyezmények egyik fontos területe a forgalomban lévő tankönyvek (elsősorban a történelem, társadalomismeret, irodalom, földrajz) folyamatos felülvizsgálata az adott országokban mind kisebbségi, mind többségi szempontból. A korábbi projektek eredményeképpen megszerveződött szlovák-magyar tanári munkacsoport részben már ennek a megállapodásnak keretében „recenzálja” a két országban megjelent tankönyveket.

Szerencsésebb volna, ha ezt a munkát a továbbiakban az OFI keretében végezhetnénk és hivatalosan is kiterjeszthetnénk a többi szomszédos országgal történő párbeszédre. (ukrán, szerb és román viszonylatban a projektek keretében eddig is készítettünk recenziókat és folytattunk vitákat a tankönyvekről.)

2. Korábbi projektek esetében többször előfordult (többnyire konferenciák szervezésekor), hogy kapcsolatba kerültünk egy-egy ország (Szlovákia, Románia, Ukrajna) pedagógiai, illetve tudományos (elsősorban történeti) intézeteivel, kisebbségi és többségi intézményeivel.

Érdemes volna, ezeket a kapcsolatokat, kapcsolódásokat rendszeressé tenni, és valamilyen formában intézményesíteni az OFI-hoz hasonló pedagógiai intézetekkel, intézményekkel. Mindenekelőtt azért, mert ezekben az intézményekben hasonló jellegű kutatások (elsősorban a nemzettudatra vonatkozóan) és tananyagfejlesztések (elsősorban a demokráciára nevelésre vonatkozóan) folynak, mint nálunk. Nagyon fontos együttműködési lehetőséget kínál a kisebbségi oktatás helyzetének kölcsönös vizsgálata és támogatása.

3. A korábbi projektek esetében többnyire pedagógiai szakmai szervezetekkel – kisebbségi és többségi történelemtanári egyesületekkel, szerveződésekkel – dolgoztunk együtt. Mindez megkönnyítette a külföldön történő szervezői, kapcsolattartási és pénzügyi munkánkat.

Úgy gondoljuk, hogy az OFI alkalmas volna ezen szakmai szervezetek munkájának összehangolására integrálására.

4. A korábbi projektek során számtalan iskolai kapcsolat jött létre. A rendszeres tanári találkozók sokféle kapcsolatot indítottak el: „áttanítás” a másik ország iskolájába, iskolalátogatások, versenyek, diákcserék stb.

A projektek nyomán kialakult iskolai kapcsolatok alkalmassá tehetőek egy bázisiskolai hálózat működtetése számára. Egy ilyen hálózat megkönnyítené az összehasonlító kutatósokat, méréseket, segítséget nyújthat különböző tananyagok széleskörű kipróbálásában, tanári továbbképzések szervezésében stb..

Az OFI-ból és részben az OFI-ban szerveződő lehetséges együttműködési formák a következők:
• Összehasonlító kutatások és mérések elindítása
• A térség demokratizálására irányuló bizalomerősítő konferenciák szervezése
• Szakmai –elsősorban történelmi és társadalomismereti konferenciák szervezése
• Közös tananyagfejlesztés a szomszédos országok fejlesztőivel, tanáraival
• A kisebbségi oktatás támogatása
• Közös pályázati tevékenység
• Bázisiskolai hálózat működtetése

FELADATOK

1. Dokumentációs központ kialakítása (az OPKM-ben
• A szomszédos országok fontosabb történelem és társadalomismereti tankönyveinek „begyűjtése”. (ez most nagyon esetleges)
• Az adott országok történelemszemléletére, nemzettudatára vonatkozó írások, dokumentumok
• Az adott ország oktatási rendszerére vonatkozó leírások, dokumentumok
• Recenziók, elemzések készítése

A dokumentációs központ kialakításában nagymértékben számítunk korábbi szakmai támogatóinkra:

2. Hálózatfejlesztés

• Első lépésként a korábban esetlegesen működő adatbázisainkat szeretnénk szisztematikusan összerendezni, majd a többi ország vonatkozásában is kiszélesíteni. A leendő adatbázis tervezett elemei a következők:
– Az oktatáspolitika illetékes képviselői
– pedagógiai intézetek
– szakmai szervezetek
– kisebbségi oktatási szervezetek
– tudományos intézmények, egyetemek
– iskolák
– tanárok
– lehetséges szponzorok, pályázati források
– egyéb

• Kapcsolatfelvétel az adatbázisban szereplő személyekkel, intézményekkel elektronikus úton
• Külső támogatás esetén konferencia szervezése
• A továbbiakban közös fejlesztések és kutatások indítása

Budapest, 2011-01-28

Jakab György

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük